พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


1. ปก และ สารบัญ
2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4. ผนวก
     - รายละเอียดแผนงานงบประมาณ ปี พ.ศ.2562
     - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มาตรา 35 (ไม่เกินร้อยละ 40)
     - โครงการเงินอุดหนุน ปี พ.ศ. 2562