พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


1. ปก และ สารบัญ
2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. ผนวก
     - รายละเอียดแผนงานงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
     - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 40
     - โครงการเงินอุดหนุน ปี พ.ศ. 2561