ฮิต: 975

15609200 1276245255767810 794697726 o

เทศบาลตำบลบุญเรือง มีประกาศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นซอง  ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559