พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 733

Capture เหมาะสมตำแหนง

--------------------------------------------------------------

        ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป และ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ได้ตรวจกระดาษคำตอบการประเมินสมรรถนะดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาด้าน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  และ กำหนดวันเวลาสถานที่ประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง  ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้  ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

download 155425 960 720
รายละเอียดประกาศฯ .PDF