พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 807

Capture personal 241061
               ด้วยเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคระกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  
จึงประกาศรับสมัครบุคคุลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภารกิจ  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ดังนี้

               1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จำนวน  1  อัตรา
               2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข        จำนวน  1  อัตรา

               กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบุญเรือง โทรศัพท์ 053783155 ต่อ 12  หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครได้ ตามลิงค์ที่ปรากฎข้างล่างนี้

download 155424 960 720 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร .PDF