ฮิต: 1331

DownloadBoonrueng1

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ