พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ 9 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านหก หมู่ 4 (ห้วยแล้ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยภูแกง ข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ หมู่ 1 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ซอย 11 ข้างโรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 8 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1-1 ข้างบ้านนายมานพ เสนา (ต่อของเดิม) หมู่ 5 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอลริ่ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมพนังกันดินข้างร้านไดนาโมบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนระบบประปาบ้านบุญเรือง หมู่ 1 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณป่าสุสานบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ ม.9 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยสายร่องเมา ม.1 ม.10 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลบุญเรือง 04 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางใบ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางค้ำเอ้ย ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรือง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พนัง คสล. / รางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 9 มี.ค.2560 09 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง และถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 31 มกราคม 2560
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2559 (ประกาศครั้งที่ 2) 29 ธันวาคม 2559
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 พ.ย.2559 25 พฤศจิกายน 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 สิงหาคม 2559
สอบราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินบริเวณหน้าฝ่ายกั้นน้ำ บ้านบุญเรือง หมู่ 1 หมู่ 10 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 17 สิงหาคม 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล.บ้านซาววา หมู่ 3 26 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ 1 26 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 85% รอบหนองวังดิน บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 12 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่พร้อมระบบวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 9 19 มกราคม 2559