พิมพ์
ฮิต: 144

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 2
    ดาวน์โหลด PDF


2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พนัง คสล. บริเวณลำห้วยข้างร้านเธียรสวัสดิ์ หมู่ 4  
   ดาวน์โหลด PDF


3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านเลขที่ 56 5 ถนนทางหลวงชนบทถึงลำห้วย หมู่ 1  
   ดาวน์โหลด PDF


4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบ้านแดนเมือง หมู่ 6  
   ดาวน์โหลด PDF


5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ท้ายซอย 4 ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมู่ 1 
   ดาวน์โหลด PDF


6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 หมู่ 5  
   ดาวน์โหลด PDF


7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบริเวณสามแยกจำตอง ถึงสวนสักโมเตล หมู่ 3  
   ดาวน์โหลด PDF