พิมพ์
ฮิต: 531

1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านเลขที่ 565 ถนนทางหลวงชนบทถึงลำห้วย หมู่ 1
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ท้ายซอย 4 ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมู่ 1
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบริเวณสามแยกจำตอง ถึงสวนสักโมเตล หมู่ 3
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF

4. ก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำห้วยข้างร้านเธียรสวัสดิ์ หมู่ 4
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF

5. ต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 2
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF

6. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 หมู่ 5
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF

7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบ้านแดนเมือง หมู่ 6
    แบบ บก.01  ดาวน์โหลด PDF
    ปร.4-5    ดาวน์โหลด PDF