ฮิต: 68

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ , ลานตากผลผลิต และปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ  รวม 7 โครงการ  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561