พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 396

ประกาศเผยแผร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

DownloadBoonrueng1

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 11 โครงการ รหัสแผน P61100165212 งบประมาณ 119,160.00 บาท

DownloadBoonrueng2

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 13 โครงการ รหัสแผน P61100165282 งบประมาณ 116,010.00 บาท