พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 401

เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2559)

download 15

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรือง

ประกาศประมูลจ้าง

ปร.4

ปร.5

ปปช-01

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง

กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา