พิมพ์
ฮิต: 402

เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2559)

download 15

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรือง

ประกาศประมูลจ้าง

ปร.4

ปร.5

ปปช-01

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง

กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา