พิมพ์
ฮิต: 1962

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ. 2562  วันที่ 16 กันยายน 2562  เวลา 9.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมในครั้งนี้ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 5 640x480ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 6 640x480ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 640x480ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 4 640x480ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 0 640x480ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 1 640x480ประชุมสภาเทศบาลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยท 2 640x480