พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 1936

เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ในโอกาสที่เดินทางมาส่ง นางสาวคณภร เทพโพธา ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ สำนัดปลัด เทศบาลตำบลบุญเรือง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

20170201 112407

20170201 112415
20170201 112429


เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย ประธานสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  ในโอกาสที่เดินทางมาส่ง นางประภาวรินทร์ เชียงชีระ  ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบุญเรือง 

1485953777653
1485953779537
1485953782858
1485953785517


เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ในโอกาสที่มาส่ง นายสมคิด มาสีแก้ว ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ช่างโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลบุญเรือง วันที่ 16 ธันวาคม 2559

15555436 1221538294605764 2133308229 o 1600x1200

15609217 1221537341272526 737514434 o

15515525 1221538997939027 1652667393 o 1600x1200

15537049 1221537137939213 1587520104 o 1600x1200

15556282 1221538911272369 828564921 o 1600x1200