พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 2271

กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบุญเรือง ร่วมกันทำกิจกรรมปั่นจักรยาน ฯลฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง และ เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

DSC 0098
DSC 0120

DSC 0122
DSC 0123
DSC 0124
DSC 0126
DSC 0135
DSC 0137
DSC 0163
DSC 0164
DSC 0190
DSC 0222
DSC 0226
DSC 0229
DSC 0236
DSC 0237