ฮิต: 1466

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ทำการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง ณ วัดห้วยหก หมู่ที่ 4 จำนวนนักเรียนผู้สูงอายุ 267 คน ซึ่งได้รับกำลังใจจาก นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานผู้สูงอายุอำเภอเชียงของ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอเชียงของ กำนัน ผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองDSC 0889 1600x1200
DSC 0879 1600x1200
DSC 0877 1600x1200
DSC 0881 1600x1200
DSC 0886 1600x1200
DSC 0899 1600x1200
DSC 0903 1600x1200
DSC 0910 1600x1200
DSC 0913 1600x1200
DSC 0915 1600x1200

พระครูโสภณ บุญโชติ รองเจ้าคณะตำบลบุญเรือง/รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุบุญเรือง  บรรยายธรรม และให้โอวาท

DSC 0918 1600x1200
DSC 0922 1600x1200
DSC 0923 1600x1200
DSC 0924 1600x1200
พระครูวิมล กิตตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสถาน บรรยายธรรม และเล่าประสบการณ์โรงเรียนผู้สูงอายตำบลสถาน

DSC 0927 1600x1200
DSC 0931 1600x1200
DSC 0942 1600x1200
พักรับประทานอาหารกลางวัน

DSC 0954 1600x1200
DSC 0956 1600x1200
DSC 0958 1600x1200
DSC 0965 1600x1200
DSC 0970 1600x1200
พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต2 / เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย / ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
บรรยาย ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

DSC 0017 1600x1200
DSC 0014 1600x1200
DSC 0023 1600x1200
DSC 0032 1600x1200