ฮิต: 1705

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ  พร้อมด้วยคณะ ได้ออกเยี่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงของ เพื่อมอบนโยบาย พบปะ พูดคุย และรับฟังปัญหาฯ ความต้องการของประชาชน และลงพื้นที่สำราจแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของอำเภอเชียงของ และจังหวัดเชียงราย 

โดยมีผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00น - 12.00 น.

DSC 0804 1600x1200

DSC 0806 1600x1200
DSC 0808 1600x1200
DSC 0648 1600x1200
DSC 0660 1600x1200
DSC 0667 1600x1200
DSC 0670 1600x1200
DSC 0673 1600x1200
DSC 0688 1600x1200
DSC 0690 1600x1200
DSC 0695 1600x1200
DSC 0702 1600x1200
DSC 0705 1600x1200
DSC 0709 1600x1200
DSC 0710 1600x1200
DSC 0732 1600x1200
DSC 0735 1600x1200
DSC 0746 1600x1200
DSC 0760 1600x1200
DSC 0766 1600x1200
DSC 0781 1600x1200
DSC 0788 1600x1200
DSC 0791 1600x1200
DSC 0796 1600x1200