ฮิต: 364

คณะสงฆ์ตำบลบุญเรือง โดย พระครูประโชติ อิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลบุญเรือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบุญเรือง  ส่วนราชการต่างๆ อาทิ สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุญเรือง ชมรมผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง และพสกนิกรชาวตำบลบุญเรือง  ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้พร้อมใจกัน ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ณ วัดห้วยหก หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

IMG 9155 Copy
IMG 9156 Copy
IMG 9158 Copy
IMG 8997 Copy
IMG 8995 Copy
IMG 9005 Copy
IMG 9017 Copy
IMG 9041 Copy
IMG 9057 Copy
IMG 9058 Copy
IMG 9059 Copy
IMG 9063 Copy
IMG 9070 Copy
IMG 9071 Copy
IMG 9073 Copy
IMG 9079 Copy
IMG 9080 Copy
IMG 9081 Copy
IMG 9083 Copy

IMG 9084 Copy
IMG 9086 Copy
IMG 9090 Copy
IMG 9101 Copy
IMG 9104 Copy
IMG 9106 Copy
IMG 9100 Copy
IMG 9103 Copy
IMG 9105 Copy
IMG 9107 Copy
IMG 9111 Copy
IMG 9114 Copy
IMG 9127 Copy
IMG 9137 Copy
IMG 9138 Copy