พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 346

การอบรม การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสนในการปฏิบัติ

S 1572887 640x480S 1548300 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0001 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0002 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0003 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0004 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0005 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0006 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0007 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0008 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0009 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0010 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0011 640x480แผนปองกนชมชน 10762 190710 0012 640x480