พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 278

การประชุมพนักงานเทศบาล ด้วยปลัดเทศบาลตำบลบุญเรือง มีข้อข้าราชการสำคัญจะชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ พนักงานเทศบาล / ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างทุกท่าน ได้รับทราบถือปฏิบัติ ให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันศุกร์ ที่ 5 ก.ค. 62  เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมาประชมพนกงาน 5762 190709 0009 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0002 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0003 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0004 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0006 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0007 640x480