พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 387

ในวันที่ 5 ก.ค. 2562 ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสนในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.บุญเรือง

ประชมพนกงาน 5762 190709 0010 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0011 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0012 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0016 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0019 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0021 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0022 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0027 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0030 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0031 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0032 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0033 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0035 640x480ประชมพนกงาน 5762 190709 0036 640x480