พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 255

โครงการร้อยใจรักษ์การดำเนินการอบรมและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและปฏิบัติตามฐานเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลักสูตรที่ 1 ศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 25623762 190703 0010 640x4803762 190703 0011 640x4803762 190703 0013 640x4803762 190703 0017 640x4803762 190703 0018 640x4803762 190703 0019 640x4803762 190703 0023 640x4803762 190703 0024 640x4803762 190703 0027 640x4803762 190703 0028 640x4803762 190703 0041 640x4803762 190703 0045 640x4803762 190703 0070 640x480273217 640x480509277 640x480