พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 239

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เทศบาลตำบลบุญเรือง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงได้จัดทำโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน ในครั้งนี้

28151 640x48028152 640x480169966 640x480172284 640x480172286 640x480172306 640x480172307 640x480172309 640x480