พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 282

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562  การประชุมประชาคมท้องทิ่น เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลบุญเรือง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยมีประชาชนตำบลบุญเรืองเข้าร่วม จำนวน 10 หมู่บ้าน ประมาณ 150 คน ที่เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้
36967 Copy36887 Copy36918 Copy36889 Copy36903 Copy36906 Copy36910 Copy36907 Copy36923 Copy36928 Copy36959 Copy36962 Copy