พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 105

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ปลัดเทศบาลตำบลบุญเรืองได้เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลบุญเรือง การพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นภาระกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคต ปัจจุบันได้พบปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ คือ ปัญหาเด็กติดเกมส์ ขับรถซิ่ง มัวเมาในสิ่งเสพติด ปัญหาวัยรุ่นมีพฤติกรรมมั่วสุมทางเพศ ปัญหาเด็กไม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้  เป็นจัดอบรมให้ความรู้จำนวน ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

4662 190606 0011 640x4804662 190606 0004 640x4804662 190606 0005 640x4804662 190606 0010 640x4804662 190606 0014 640x4804662 190606 0017 640x4804662 190606 0018 640x480