พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 303

ด้วย องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัว หมู่ 1,10 เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมประสานพลังความสามัคคี โดยการรวมพลังจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกัน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

30562 190530 0015 640x48030562 190530 0017 640x48028462 640x48030562 190530 0012 640x48030562 190530 0018 640x48030562 190530 0014 640x48030562 190530 0002 640x48030562 190530 0010 640x48030562 190530 0023 640x48030562 190530 0026 640x48030562 190530 0029 640x48030562 190530 0030 640x480IMG 9438 640x480IMG 9376 640x480IMG 9380 640x480IMG 9391 640x480IMG 9384 640x480IMG 9378 640x480IMG 9385 640x480IMG 9445 640x480IMG 9450 640x480IMG 9451 640x480IMG 9452 640x480