พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 242

วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล”  เทศบาลตำบลบุญเรืองได้กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เช่น การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตลอดถึงประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ของเทศบาล การจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด และ ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคีและความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอุทิศส่วนบุญกุศลไห้แก่ผู้ที่ล่วงลับที่ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลบุญเรือง

25432 640x48025472 640x48025433 640x48025223 640x48025225 640x48025437 640x48025439 640x48025455 640x48029462 190429 0003 640x48029462 190429 0004 640x48029462 190429 0005 640x48029462 190429 0006 640x48029462 190429 0007 640x48029462 190429 0009 640x48029462 190429 0010 640x48029462 190429 0008 640x480