พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 240

เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นโดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุ และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านการคัดเลือก และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่น ตำบลบุญเรือง จำนวน 10 ท่าน และผู้เสียสละทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม โดยคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง จำนวน 3 ท่าน
P1040059 640x480P1040071 640x480P1040090 640x480P1040136 640x480P1040122 640x480P1040156 640x480P1040180 640x480P1040208 640x480P1040251 640x480