พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 234

วันที่ 2 เมษายน 2562  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน  2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการก่อสร้างพนังกันดินหน้าวัดป่าอ้อ หมู่9
2.โครงการก่อสร้างพนังกันดินห้วยแล้ง (บ่อหวาก) หมู่4 
งานสำรวจกองชาง2562 190402 0249 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0250 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0251 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0252 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0254 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0256 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0255 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190402 0257 640x480