พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 255

             วันที่ 1 เมษายน 2562  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้าง จำนวน  2 โครงการ ได้แก่

            1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย นอกเขตเทศบาล จำนวน 6 โครงการ 
            2. โครงการก่อสร้างพนัง คสล.ข้างบ้านนางมา คำเรือง หมู่ 2 

  
งานสำรวจกองชาง2562 190401 0242 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190401 0243 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190401 0244 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190401 0246 640x480งานสำรวจกองชาง2562 190401 0247 640x480