ฮิต: 1407

เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 34 คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน รวมถึงผู้ปกครองฯ ให้เกี่ยรติเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งให้โอวาท และกำลังใจ แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

20160926 100131 resized 1 320x20020160926 100035 resized 1 320x20020160926 092355 resized 320x20020160926 093740 resized 1 320x20020160926 094011 resized 320x20020160926 093849 resized 320x20020160926 094204 resized 320x20020160926 094415 resized 1 320x20020160926 094507 resized 1 320x20020160926 094334 resized 2 320x20020160926 094624 resized 1 320x20014432998 1180889705306131 3400637201241596069 n 320x20014470424 1180889658639469 6622834356670926622 n 320x20014479687 1180889738639461 739873657322628570 n 320x20014457338 1180889788639456 527069543734708553 n 320x20014456795 1136864136406514 967539020 o 320x20014424158 1136864149739846 2122849154 o 320x20014438849 1136864183073176 1870083069 o 320x20020160926 095550 resized 1 320x20020160926 090742 resized 320x200

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
14454513 1180845005310601 434115935 n 320x20014483669 1180844981977270 4626048 n 320x20014454603 1180844971977271 654678387 n 320x20014470958 1180845048643930 1772633649 n 320x20014459088 1180844905310611 33526485 n 320x20014469242 1180844991977269 1386464713 n 320x20014501878 1180844891977279 949505988 n 320x20014508740 1180844958643939 1553266503 n 320x200