พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 474

เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง  ได้ร่วมกันออกพื้นที่ เพื่อสำรวจและวางแผนออกแบบ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซ่อมแซมถนน ในพื้นที่เข้าร่วมภาคการเกษตร รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจออกแบบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ

S 6455369S 6455368S 6455367S 6455366S 6455365S 6455364S 6455362S 6455359S 6455362งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0001งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0002งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0003งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0004งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0005งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0006งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0008งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0009งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0010งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0013งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0014งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0017งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0018งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0019งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0021งานสำรวจกองชาง2562 ๑๙๐๑๑๔ 0022