พิมพ์
ฮิต: 816

วันที่ 18 ตุลาคม 2561  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สำนักปลัดเทศบาล  ได้พร้อมกัน พัฒนาจุดรับน้ำ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้เข้าถึงจุดรับน้ำ ของรถบรรทุกน้ำ มีความสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมอ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

S 16678923S 16678922S 16678921S 16678919S 16678918S 16678917S 16678916