พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 555

วันที่ 18 ตุลาคม 2561  เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบุญเรือง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎร บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลบุญเรือง ได้ออกสำรวจพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

กองชาง ทต.บ.ร 2562 ๑๘๑๐๑๘ 0055กองชาง ทต.บ.ร 2562 ๑๘๑๐๑๘ 0050กองชาง ทต.บ.ร 2562 ๑๘๑๐๑๘ 0042กองชาง ทต.บ.ร 2562 ๑๘๑๐๑๘ 0040S 4349994S 4349993