พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 844

โครงการเกษตรกรไทยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งมีนายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ มีวิทยากรจาก โรงพยาบาลเขียงของและ รพสต.บุญเรือง มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือด ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง ชั้น 3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 256137253649 2266238310057972 2630190207739101184 n Copy 237240382 2266238236724646 2482306834401067008 n Copy 237321307 2266238263391310 6063594365605904384 n Copy 237344183 2266238386724631 7646731822151237632 n Copy 237254318 2266241093391027 8641311493305925632 n Copy37200287 2266238403391296 7314420049157029888 n Copy37223022 2266238180057985 6587518532483809280 n Copy37293496 2266238130057990 8760762213209210880 n Copy37311740 2266238210057982 9125977661938597888 n Copy37332757 2266238156724654 5163923554613329920 n Copyเกษตรกรไทยใสใจสขภาพ ๑๘๐๗๑๗ 0002 Copyเกษตรกรไทยใสใจสขภาพ ๑๘๐๗๑๗ 0005 Copy 2เกษตรกรไทยใสใจสขภาพ ๑๘๐๗๑๗ 0006 Copyเกษตรกรไทยใสใจสขภาพ ๑๘๐๗๑๗ 0007 Copy 2