พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 713

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบุญเรือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง และ อสม. ต.บุญเรือง พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ทั้ง10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบุญเรือง ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิ.ย. 2561ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0014 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0001 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0002 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0003 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0004 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0005 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0007 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0006 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0012 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0008 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0011 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0009 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0010 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0013 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0015 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0016 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0017 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0019 640x480

ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0020 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0021 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0022 640x480ควบคมไขเลอดออก61 ๑๘๐๗๐๓ 0023 640x480