พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 1128

เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี โดยฝึกอบรมในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ หัวข้อบทบาทสตรี มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านน้ำทรัพย์ และ โครงการตามพระราชดำริชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี   ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ศิลปชีพบางไซร จ.พระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 23 , 26 กุมพาพันธ์ 2561 ถึง 1 มีนาคม 2561  

28342519 1644735002286089 1619570122 o28341047 1644735458952710 1723948054 o28407485 1644735632286026 358214648 o28407600 1644735642286025 199265492 o28407839 1644735775619345 1113197542 o28408007 1644735315619391 1673561069 o28418041 1644735712286018 858825813 o28418543 1644735325619390 1234401109 o28460286 1644735455619377 874332172 o28512309 1648621911897398 1360798107 n