ฮิต: 563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย สุทธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยมี นายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง และ นายบุญผาย เนตรธิยา กำนันตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยคณะห้วหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านให้การต้อนรับ

DSC 0337

DSC 0290DSC 0288DSC 0294DSC 0250DSC 0262DSC 0322DSC 0325DSC 0329DSC 0333DSC 0370DSC 0372DSC 0373DSC 0381DSC 0126DSC 0131DSC 0132DSC 0135DSC 0139DSC 0149DSC 0155