พิมพ์
ฮิต: 328

                เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบุญเรือง มีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน  เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย           นายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  สำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่า่ย และพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมถึง สมาชิกสภาเทศบาล จึงได้ร่วมกันจัดงานบายศรีสู่ขวัญ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ นาย แหลม นาระถี ลูกจ้างประจำ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด 


22197513 1499708053455452 724766513 o
22172026 1499708123455445 1595523123 o22199066 1499708026788788 1275998935 o22199229 1499708110122113 1765164576 o22219301 1499708020122122 751304328 o