natioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
master ict banner
2 1437333317

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 147

เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดห้วยหก หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการบรรยายธรรม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน: หลักการครองตน ครองงาน ครองคน และธรรมมาภิบาล ทศพิธราชธรรม จาก พระครูประโชติอิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลบุญเรือง และ บรรยายธรรม จริยธรรมและหลักธรรมในการดำเนินชีวิต จาก พระครูมนัสสังวรสถิตย์  เลขาเจ้าคณะตำบลบุญเรือง  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ สมาธิกรรมฐาน สวดมนต์ ไหว้พระ ฯลฯ

21894851 1890514277630379 986362792 o
21845341 1890205807661226 1822159279 o21845365 1890305884317885 1128115199 o21845437 1890224747659332 501791900 o21868042 1890225027659304 1791545981 o21845626 1890326077649199 1296942860 o21868395 1890325767649230 2003936009 o21875936 1890326084315865 819897623 o21886710 1890326120982528 1235527013 o21886811 1890325774315896 794933419 o21895057 1890326224315851 913824800 o 121908168 1890325710982569 1424926694 o 121868223 1890514150963725 1234294075 o21875608 1890401760974964 758852958 o21875636 1890401797641627 1172824145 o21875722 1890403097641497 190614077 o21875781 1890402667641540 1847247548 o21875956 1890401884308285 2011170486 o21895238 1890403077641499 748916562 o21908077 1890401697641637 509402761 o21908410 1890402057641601 1253953798 o6270627262736274627662776280