ฮิต: 799

เทศบาลตำบลบุญเรือง โดย กองการศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สป. ร่วมกันซ้อมแผนอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี 2560 (13 พฤษภาคม 2560)

1DSC 0855

DSC 0831

DSC 0815

DSC 0818

DSC 0809

DSC 0816

 DSC 0834

DSC 0822

DSC 0842

DSC 0845

DSC 0867

DSC 0869

DSC 0872

DSC 0883

DSC 0891

DSC 0903

DSC 0907