พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 1648

                        เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยงานพัฒนาชุมชน  จัดฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญญหายาเสพติด ประจำปี 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชน/นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตที่พื้นที่ จำนวน 85 คน ในการจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  และชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบลศรีดอนชัย  ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้รับขวัญกำลังใจจากผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านด้วย

20170614 110950
20170614 11105420170614 110921 resized20170614 11121220170614 11130720170614 11263720170614 11264920170614 11284520170614 11300520170614 11303320170614 11314820170614 100801 resized20170614 100832 resized20170614 100857 resized20170614 100928 resized20170614 100941 resized20170614 10183020170614 104332 resized20170614 110852 resized