พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 1774

กองสาธารณสุขและสิ่งแวคล้อม เทศบาลตำบลบุญเรือง  ได้จัดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 (หลัก 3 R) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1,2,5,8 รวมทั้งสิ้น 120 คน โดย นายทัศนัย สุทธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งเล่าจากประสบการณ์ตรงของตัวท่านนายอำเภอ  อีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาเทศบาล  และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน นำโดย นายบุญผาย เนตรธิยา กำนันตำบลบุญเรือง ร่วมให้กำลังแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

18553757 1369312379828354 1859373967 o

18516674 1369312299828362 282235580 o18516745 1369312243161701 1436501074 o18493217 1369312283161697 982021600 o18493398 1369312266495032 208483057 o18493341 1369312353161690 1843533855 o18493734 1369312336495025 1855026173 o18516456 1369312206495038 1225437380 o18516618 1369312229828369 1748177013 o