natioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
master ict banner
2 1437333317

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 1018

กองสาธารณสุขและสิ่งแวคล้อม เทศบาลตำบลบุญเรือง  ได้จัดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 (หลัก 3 R) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1,2,5,8 รวมทั้งสิ้น 120 คน โดย นายทัศนัย สุทธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งเล่าจากประสบการณ์ตรงของตัวท่านนายอำเภอ  อีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาเทศบาล  และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน นำโดย นายบุญผาย เนตรธิยา กำนันตำบลบุญเรือง ร่วมให้กำลังแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

18553757 1369312379828354 1859373967 o

18516674 1369312299828362 282235580 o18516745 1369312243161701 1436501074 o18493217 1369312283161697 982021600 o18493398 1369312266495032 208483057 o18493341 1369312353161690 1843533855 o18493734 1369312336495025 1855026173 o18516456 1369312206495038 1225437380 o18516618 1369312229828369 1748177013 o