ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลบุญเรือง และพสกนิกรชาวตำบลบุญเรือง

Arrow up
Arrow down
natioinal league1 banner

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data

2 1437333317
vdo buntom
master ict banner
recycle banner
BB
BB1
BB2
sss
ITA banner
corruption1 180x50
KumunRakakang
anti corruption plan banner
information banner 180

sidebar download

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09 ตุลาคม 2560
การประชุมหารือการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 03 ตุลาคม 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 02 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายแหลม นาระถี ลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง 30 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน 26 กันยายน 2560
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด และพบปะประชาชนอำเภอเชียงของ 20 กันยายน 2560
อบรมพนักงานให้ความรู้เรื่องความผิดทางละเมิดฯ และ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 20 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญเรือง 15 กันยายน 2560
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ให้แก่ นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน 13 กันยายน 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี พ.ศ.2560 12 กันยายน 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ , ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงของ และ เปิดศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ ตำบลบุญเรือง 31 กรกฎาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 28 กรกฎาคม 2560
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 09 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ปี พ.ศ.2560 27 มิถุนายน 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 19 มิถุนายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 19 มิถุนายน 2560
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ปี 2560 15 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2560 25 เมษายน 2560
งานประเพณีแข่งเรือพายประเพณี ประจำตำบลบุญเรือง ปี พ.ศ.2560 25 เมษายน 2560
โครงการฝีกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน พ.ศ.2560 23 มีนาคม 2560
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการบริหารจัดการขยะตำบลบุญเรือง 16 กุมภาพันธ์ 2560
Sport Day 1 กุมพาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
Cleaning Day 1 กุมภาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด 26 มกราคม 2560
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 24 มกราคม 2560
ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม Sport and Cleaning Day 23 มกราคม 2560
กิจกรรมวัน Sport and Cleaning Day 23 มกราคม 2560
ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลย้ายมาใหม่ 16 ธันวาคม 2559
การออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 16 ธันวาคม 2559
ต้อนรับคณะชมรมปั่นจักรยานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง จังหวัดเชียงใหม่ 09 ธันวาคม 2559
กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบุญเรือง 09 ธันวาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 28 พฤศจิกายน 2559
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง 25 พฤศจิกายน 2559
การออกเยี่ยม อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงของ 17 พฤศจิกายน 2559
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 27 ตุลาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 26 กันยายน 2559
โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ปี 2559 17 สิงหาคม 2559
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ และวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 17 สิงหาคม 2559
ซ้อมแผนอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2559 08 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ปี 2559 15 มิถุนายน 2559