ITA banner
anti corruption plan banner
natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง
master ict banner
vdo
vdo buntom
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
KumunRakakang
egp committee
information banner 180
2 1437333317
recycle banner
sss

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

logoboonrueng

ลักษณะของดวงตราและเครื่องหมาย

       เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางเป็นภูเขา ทุ่งนา ลำธาร และต้นดาวเรือง โดยมีพระธาตุตั้งอยู่บนยอดเขา และมีรวงข้าวขนาบข้างดวงตราสองด้าน ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร

เหตุผลประกอบ

       เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบุญเรือง มีสภาพเป็น ภูเขา ทุ่งนา และลำธาร ตลอดจนมีพระธาตุนางปุก ซึ่งเป็นปูชนียสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านประจำตำบล ดังนั้น จึงกำหนดรูปภาพดวงตราและเครื่องหมายให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิประเทศ

ความหมาย

ภูเขา หมายถึง ความยิ่งใหญ่
ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดี กินดี
ลำธาร หมายถึง ความร่มเย็น ความสุขสบาย
ต้นดาวเรือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า
พระธาตุ หมายถึง พระธาตุนางปุกซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลบุญเรือง
รวงข้าว หมายถึง การทำนาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตดี


 ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ : นายวารินเทพ พรมมี
 ผู้ให้ความหมาย             : นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์