พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

 

 

ระเบียบการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560

ชุมชนในพื้นที่ อปท. สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยว ได้ ตามระเบียบฯข้างต้น