วันเผยแพร่

line04

การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63

การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้ง…
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหา พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไข…
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2…
ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

การประชุม (ครั้งแรก)  คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  วันที่…
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
สำรวจพื้นที่ชำรุด ตามข้อร้องทุกข์ของราษฎร

สำรวจพื้นที่ชำรุด ตามข้อร้องทุกข์ของราษฎร

ตามที่่ราษฎรได้ร้องทุกข์ผ่านทางสมาชิกสภาฯ  ดังนั้นนายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ…
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เขต 2  สำรวจโครงการเทศบัญญัติ ปี 2564

สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เขต 2 สำรวจโครงการเทศบัญญัติ ปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาชิกสภาเทศบาล…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่…
ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565

ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565

นายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง …
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี 2562

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี 2562

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27พ.ค. 62

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27พ.ค. 62

ในวันที่ 27 พ.ค.2562 มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ…