ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลบุญเรือง และพสกนิกรชาวตำบลบุญเรือง

Arrow up
Arrow down
natioinal league1 banner

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner

2 1437333317
vdo buntom
master ict banner
recycle banner
BB
BB1
BB2
sss
ITA banner

anti corruption plan banner
sidebar download

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

เอกสารบรรยายสรุป เรื่อง "วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น" จัดทำโดยส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบาย "การลา" พนักงานส่วนท้องถิ่น , ผู้มีอำนาจอนุญาต , ประเภทของการลา เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ฯ ต้องยื่นใบลาต่อผู้ใด ศึกษาขั้นตอนต่างๆ

cr: ชุมชนคนท้องถิ่น