10409126 765192250207626 3929291354437507564 n

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...เรื่องราวดีๆ ของ ข้าฯแผ่นดิน "วินัยของผู้ทำงานกับประชาชน" ผู้เขียนพบภาพนี้ในโน๊ตบุ๊คของผู้เขียนเอง จำไม่ได้เหมือนกันว่า ไปเอาภาพนี้มาจากที่ไหน ซึ่งก็นานมากแล้ว  ข้อคิดดีๆ จาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย / อาจให้ไว้กับใครสักคน ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน เป็นแง่คิด ข้อคิด ไว้เตือนใจ จึงไม่แปลกใจเลยที่ พัฒนากร  ตั้งแต่อดีตเรื่อยมา จึงได้ศรัทธาจากประชาชน... ขอขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าของบัตรใบนี้ คุณสุกิจ พลเพชร.